Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Γ΄ΤΑΞΗ Vocabulary exercise :A Game of Scrabbled Words, based on Unit 2, The story of Bella the cat, Magic Book

Vocabulary exercise :A Game of Scrabbled Words, based on Unit 2, The story of Bella the cat, Magic Book

EXERCISE: Βάλε τα γράμματα στη σειρά και σχημάτισε τη λέξη. Κάθε σωστή λέξη παίρνει 1 πόντο. Εσύ πόσους πόντους μπορείς να συγκεντρώσεις?
1.ughnry=?
2.das=?
3.rebav=?
4.yarng=?
5.asdnhciw=?
6.yot=?
7.yob=?
8.pppetu=?
9.zzpleu=?
10.hctocspoh=?
11dfnrei=?
12.nur=?
13.edih=?
14.edils=?
15.ntwo=?
16.krpa=?
17.ttrraaeuns=?
18.nsgwi=?
19.llod=?
20.earb  yddet=?
21.ightbr=?
22.ightl=?
23.ightnot=?
24.tsroy=?
25.dscear=?
26.pyahp=?
27.yummt=?
28.dol=?
29.gynou=?
30.taf=?
31.nthi=?
32.tsrho=?
33.retiss=?
34.dddya
35.rroebth=?

Αν έχεις 1 έως 17 πόντους, η βαθμολογία σου είναι από κακή έως πολύ μέτρια.
Αν έχεις 18 έως 25 πόντους, η βαθμολογία σου είναι μέτρια.
Αν έχεις 26 έως 30 πόντους, η βαθμολογία σου είναι καλή έως αρκετά καλή.   
Αν έχεις 30 έως 35 πόντους, η βαθμολογία σου είναι πολύ καλή έως άριστη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: