Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

E CLASS PRESENT & SIMPLE CONTINUOUS, TIME & NUMBERS TESTΓια να συγκεντρώσεις 100 points πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε τη πρώτη άσκηση και μία απο τις άλλες δύο.
EX 1: ERROR CORRECTION (40 points =10*4 )
Find the mistakes in the following sentences and rewrite them. There is one mistake in every sentence.
1. Peter flies to Paris next Friday, 24th June , at 12:00 pm.
2. Ann’s Mum is very angry! It is 23:00 pm and Ann still plays on the playstation.
3. Maria doesn’t never wake up early!
4. Is Peter wanting to be a pilot?
5. The train from Athens to Kalamata is leaving at 13:35 pm.
6. Does your Dad never drink milk?
7. Phillip goes always to the church on Sunday mornings.
8. The cat lies on the floor! look!
9.Does your brother’s teacher stay  always at school late every day?
10. My friends seldom are watching films at the cinema.

EX2: TIME (30 points  = 10*3)
a) Write am or pm after each time
b) Write the time in English
1.     08:45
2.    13:30
3.    07:09
4.    14:15
5.    20:55
6.    09:25
7.    00:00
8.    22:59
9.    18:10
10.  16:16

EX3: NUMBERS (30points = 10*3)
Write the numbers in English
a)  999
b)  444
c)  666
d)  4444
e)  111
f)   3333
g)  222
h)  8888
i)   222
j)   555


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: